Bemesting aardappels

Wat moet er op mijn aardappels?

Bemesting, het moet ieder jaar weer en ieder jaar is het toch weer een puzzel. Hoeveel komt er van de mest? Moet ik dan nog wat kunstmest strooien? En zo ja, hoeveel? Voor velen is dat lastig te bepalen. Daarom hier een voorbeeld aan de hand van aardappelen. Heeft u eenmaal het principe door, dan kunt u het waarschijnlijk zelf ook voor andere gewassen.

 

Hoeveel moeten we strooien van wat?
3 voedingselementen zijn in relatief grote hoeveelheden nodig voor alle gewassen, dat zijn: stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K2O). Voor aardappelen hebben we het volgende van deze macro-elementen nodig:
N: 2 kg/are
P2O5 : 0,80 kg/are
K2O: 2 kg/are

 

Hoe gaan we dat geven?
Het is goed om een deel van de behoefte aan voedingsstoffen in de vorm van dierlijke mest te geven. Maar overdrijf niet. Een goede vuistregel is om niet meer dan 2/3 van de behoefte aan N te geven in de vorm van dierlijke mest. Op de tuin hebben we vooral de beschikking over paardenmest.
We weten niet wat daar in zit en dus moeten we maar uitgaan van gemiddelde gehalten. In één kruiwagen (80 liter) zit dan:
N: 0,5 x 280 = 140 gram (de helft is maar werkzaam het eerste jaar)
P2O5: 170 gram
K2O: 320 gram

 

We willen niet meer dan 2/3 van de N geven in de vorm van dierlijke mest. Op 1 are moeten we dus niet meer geven dan 1,3 kg N uit mest. Dat betekent, dat we ongeveer 9 kruiwagens mest op 1 are moeten gooien voor aardappelen.
We gooien dan meer kali en fosfaat dan nodig. Wel moeten er nog wat stikstof bij en wel: 700 gram. Als we dat in de vorm van de meststof 15-15-15 doen, dan zouden we ongeveer 4,5 kg van die meststof bij moeten strooien op 1 are. Immers, er zit 150 gram N in 1 kg 15-15-15. Beter is te kiezen voor een meststof waar alleen stikstof in zit, maar die is niet meer eenvoudig verkrijgbaar voor particulieren.

 

Volkstuinvereniging Ons domein Hoogeveen, Volkstuin Hoogeveen, Volkstuinvereniging Hoogeveen, moestuin Hoogeveen, tuinieren Hoogeveen, tuintje huren Hoogeveen, tuin huren Hoogeveen, groenten vebouwen, fruit telen, Volkstuinencomplex Hoogeveen, locatie de weide, locatie krakeel, complex de weide, complex krakeel