de Weide

TUINAFVAL DE WEIDE.

 

Onze complexbestuurder van De Weide, dhr. Roelof Hoveling, kreeg een verzoek van de Gemeente Hoogeveen om aan de tuinders van het complex vriendelijk te vragen om geen tuinafval meer te deponeren in de bosjes van de Gemeente.

 

Wandelaars en andere passanten die ons complex bezoeken en aardappelloof, gras e.d. in de bosjes zien liggen krijgen zo wel een beetje een vreemde indruk wat men onder tuinieren verstaat. Laten we toch als tuinders, die bezig zijn met de natuur in de natuur toch een goed voorbeeld geven.

 

De Gemeenteambtenaren die om en nabij ons complex werkzaamheden moeten verrichten worden door dit ongewenst gedrag gehinderd in de uitvoering ervan. Afval meenemen en in eigen afvalcontainer deponeren of anders naar de stort van AREA brengen.

 

Laat het niet zover komen dat uw bestuur maatregelen moet nemen tegen overtreders. Ons huishoudelijk reglement is hier zeer duidelijk over. (Zie art. 9 en 15)

 

Hoogeveen, augustus 2012

Bestuur Ons Domein.

Volkstuinvereniging Ons domein Hoogeveen, Volkstuin Hoogeveen, Volkstuinvereniging Hoogeveen, moestuin Hoogeveen, tuinieren Hoogeveen, tuintje huren Hoogeveen, tuin huren Hoogeveen, groenten vebouwen, fruit telen, Volkstuinencomplex Hoogeveen, locatie de weide, locatie krakeel, complex de weide, complex krakeel