"Ons Domein"

GESCHIEDENIS           VTV ONS DOMEIN           IN VOGELVLUCHT

 

Onze vereniging is opgericht in 1971. Het was 15 december van dat jaar toen een aantal mensen, o.a. van Philips-Hoogeveen, het initiatief hier toe namen.

Her en der in Hoogeveen waren er al inwoners bezig met het moestuin tuinieren, o.a.aan de Valkenlaan. Volgens het jaarverslag van 1976 bood de Gemeente Hoogeveen een lap grond aan ten zuiden van de Stephensonstraat. Het terrein lag even ten Westen van straalbedrijf N. Bouman. Men kon toen ruim 120 leden een tuin aanbieden.

In de bittere kou , met vorst in de grond, werd de derde zaterdag van februari 1976 begonnen met het uitzetten van de tuinen.
Het was 26 januari 1983 dat het toenmalige bestuur de akte van statuten liet passeren bij de notaris. Dat moest ook wel want na ruim 12 jaar, na oprichting, stond het ledenaantal al op 550 personen.
Bij het doorbladeren van een schitterend handgeschreven notulen boek, werd in een vergadering van 1985 de verwachting uitgesproken dat het aantal zou gaan groeien naar ongeveer 650 leden.

Naast het complex Krakeel en de Weide, tuinierde men in de verleden tijd ook nog aan de Toldijk en het complex Vliegveld. Het complex Vliegveld verhuisde in 2010 naar een stuk land, gelegen naast het bestaande complex Krakeel. Dit stuk land was eerder ook al in gebruik bij de vereniging.


Momenteel, april 2012, zitten we op ruim 230 leden. Het aantal van heden is lager geweest, maar sinds 2010 is er weer een stijging te zien.


In 1974 werd de huurprijs per are vastgesteld op 10 gulden en de contributie op 5 gulden per jaar. Het inleggeld was 27,50 gulden. In 1976 werd de huur per are verhoogd met 5 gulden.
In 1975 werd de Tuinkoerier (verenigingsblad) geboren. De notulen vermelden hierover:

 “het was geen moeilijke bevalling, alleen de baby groeit niet zo hard door het ontbreken van voldoende voeding. Aan alle leden dan ook de vraag, probeer het Bestuur te voorzien van kopij, zodat de Koerier kan blijven voortbestaan. De enkele keren dat hij is uitgekomen heeft hij zijn waarde al bewezen”.

Wat destijds gold, geldt ook vandaag de dag voor onze website. Enkele leden hebben inmiddels al iets toegezegd, zoals recepten en tuindertips. Stuur uw tips naar onze webmaster. Veel van de nieuwe leden hebben zich al via de site bij ons aangemeld.

 

Begin april 2012 is complex Krakeel vol en is er een wachtlijst. Complex de Weide heeft nog enkele tuinen ter beschikking.

De vergaderingen vonden destijds plaats in één van de zalen van Hotel Homan, of Goede Herder kerk, Tamboer, Buurthuis Wolfsbos en Oosterkerk en in januari 2011 voor het eerst in de Vredehorstkerk.

 

Hotel Homan


Hotel Homan stond op 100m loopafstand van het N.S.station.

Foto: archief J.H. Meier-Hoogeveen

 

Redactie Ons Domein.

 

 

Volkstuinvereniging Ons domein Hoogeveen, Volkstuin Hoogeveen, Volkstuinvereniging Hoogeveen, moestuin Hoogeveen, tuinieren Hoogeveen, tuintje huren Hoogeveen, tuin huren Hoogeveen, groenten vebouwen, fruit telen, Volkstuinencomplex Hoogeveen, locatie de weide, locatie krakeel, complex de weide, complex krakeel